Choď na obsah Choď na menu

TEST BOROVIČIEK

Test slovenských borovičiek


06.png

  

Slovo na úvod

Borovička. Keď sa vysloví nahlas toto slovo, na tvárach ľudí badáme úsmev, rešpekt a uznanie. Máloktorý nápoj si na Slovensku získal toľko priaznivcov a toľko verných konzumentov, ako práve ona. Lenže prečo? Je to azda nezameniteľnou prenikavou vôňou, či lahodnou chuťou po borievkach? Hľadať v tom sympatie k slovenskej prírode, či k prekrásnej krovitej drevine Borievke obyčajnej? Pociťujeme vari prastaré korene, či nádych našej histórie v každom dúšku? A nie je to azda jedna celistvá reťaz všetkých spomenutých vlastností a asociácií? Niektorí už vedia. A ďalší – tí si cestu k borovičke ešte len budú hľadať.


Prečo test borovičiek?

Načo to všetko? – mohli by ste si položiť otázku. Borovička je predsa stará známa fajta, všetci vieme ako chutí a ďalej sa tým nezaoberáme. Je však takýto prístup správny? Pravidelne sa stretávame s degustáciami ovocných destilátov, polemizujeme nad sedemhviezdičkovými Metaxami, znalecky sa tvárime pri popíjaní dvanásťročnej Whisky a keď sa nás niekto spýta, akú borovičku si kúpiť, ponúkneme mu jednu, poťažmo dve možnosti. Borovička si však zaslúži viac. Má svoje špecifické atribúty, ktoré sa u rozličných značiek líšia a je potrebné venovať im pozornosť, ak chceme nájsť tú „svoju“.

V našom turistickom klube pestujeme poznanie a nadšenie pre borovičku a borievky od samých počiatkov. V našom znaku v popredí stojí borievková halúzka v jednote so slovenskými symbolmi. Považujeme preto za česť a zadosťučinenie, že sme sa podujali zorganizovať test slovenských borovičiek
.

Kto sa testu zúčastnil?

  Na slovenskom trhu sa pohybuje niekoľko spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou borovičky, od konzumnej liehoviny až po značkové nápoje obsahujúce borievkový destilát. Rozhodli sme sa osloviť osem popredných spoločností a požiadali ich o poskytnutie vzoriek pre náš test, aby tak osvedčili kvalitu a prestíž svojich výrobkov. Štyri spoločnosti reagovali pozitívne a poskytli reprezentatívne borovičky: Karloff Tatra Distillery, Prelika, Gas FamiliaOld Herold. Jedna spoločnosť účasť v teste odmietla, dve spoločnosti vzorky neposkytli. Borovičku od spoločnosti Frucona nám venoval súkromný sponzor. Nakoniec sa teda v teste ocitlo sedem borovičiek:

Zipser Spišská borovička (Karloff), Spišiacka borovička, Borovička Horec, Slovenská borovička (Prelika), Spišská borovička Original (Gas Familia), Slovenská borovička Juniperus (Old Herold) a Spišská borovička (Frucona).

 

Viac o testovaných borovičkách

 

boriny-stranka.png

 

Kto degustoval?

Pre účely nášho testu sme oslovili osem degustátorov a tri degustátorky spomedzi členov turistického klubu a našich priateľov, ktorí majú k borovičkám a borievkovej vôni vzťah a majú s nimi skúsenosti. Vekový priemer degustátorov bol 28,7 r. Vekový priemer degustátoriek bol 27,6 r.
 

 

2222.png

 

 Čo sme hodnotili?

V teste sme hodnotili tri základné vlastnosti borovičky:

1. Vôňa – charakteristická vôňa po borievkach môže pôsobiť prirodzene, či umelo, môže byť výrazná i jemná. U kvalitných borovičiek priamo indikuje chuťový odtieň.

2. Chuť – ak je vôňa borovičky prirodzená, chuť sa od nej vo výraze nevzďaľuje. Pri chuti môže zavážiť odtieň liehovej zložky.

3. Borievkový dozvuk chuti – u borovičiek mimoriadne dôležitá vlastnosť, na ktorej stojí a padá celkový dojem z nápoja. Borievkový dozvuk by nemal obsahovať liehovú, ale iba silnú a trvácnu borievkovú dochuť.

Okrem týchto troch vlastností sme bodovali aj celkový dojem z nápoja.

 

form.png

 

A výsledky?

     

hod1.png 

 

hod2.png                                                                        *maximálny počet bodov bol 220

   

Niekoľko zaujímavostí

Súčet bodov udelených mužmi udeľoval prvé tri miesta borovičkám, ktoré v rovnakom poradí udelili bodovaním ženy.

Najviac bodov za vôňu získala Spišiacka borovička.

Najviac bodov za borievkový dozvuk získala Slovenská borovička Juniperus.

Muži udelili najviac bodov za vôňu Zipser Spišskej borovičke.

Borovička s najväčšou odchýlkou v bodovaní medzi jednotlivými degustátormi bola Zipser Spišská borovička.

Degustátori pri ochutnávaní nevedeli, aké vzorky boli do testu zaradené.

 

Dôraz na spotrebiteľa

20.png 


 
Video z podujatia


 

Slovo na záver

 Vážení čitatelia, spotrebitelia a priatelia borovičky! Nech je tento test motiváciou k ďalším podobným podujatiam, do ktorých sa v budúcnosti azda zapoja aj ostatní výrobcovia značkových borovičiek na Slovensku. Dúfame, že náš test splnil úlohu v budovaní spotrebiteľského povedomia a že si začnete hľadať tú „svoju“ borovičku, ak ste tak doteraz neučinili. 
 

Poďakovanie

Ďakujeme spoločnostiam Karloff Tatra Distillery, Prelika, Gas Familia a Old Herold za poskytnutie produktov. Ďakujeme členom TK Filozof a priateľom za sponzorstvo a pomoc pri organizácii podujatia.