Choď na obsah Choď na menu

TK Filozof

Turistický klub Filozof z Bratislavy svoju činnosť rozvíjal v rámci Katedry telesnej výchovy a športu na Filozofickej fakulte UK. Pod vedením PaedDr. Milana Stančíka - nášho staršieho priateľa z prírody, sa tak turistických a lyžiarskych podujatí zúčastňovali desiatky a stovky študentov fakulty a ďalších priateľov, či už sa konali vo Vysokých Tatrách, Slovenskom raji, na Muránskej planine alebo iných miestach a pohoriach. Milanovi Stančíkovi sme nekonečne vďační za to, že nás priviedol a prehĺbil náš vzťah k turistike a prírode. Práve na týchto nezabudnuteľných podujatiach sa sformovalo jadro súčasných členov TK Filozof (i keď časť z nich sa poznala už pred vysokoškolským štúdiom).

Po zrušení katedry telesnej výchovy na FiF UK sme na TK Filozof nezanevreli, práve naopak. Naša činnosť pokračovala a pokračuje naďalej. Za tie roky členovia nášho klubu spolu alebo aj individuálne absolvovali nespočetné množstvo túr na Slovensku aj v zahraničí, spoločné silvestrovské i veľkonočné pobyty, oslavy prírodných sviatkov, či jednoduché posedenia v kruhu priateľov - turistov. Vedením k turistike a zapájaním ďalších ľudí do klubu alebo čo i len ich pozývaním na naše turistické podujatia zachovávame záväzok, aby sme neprehliadli a nezahodili
námahu vynaloženú na rozvíjanie klubu TK Filozof Milanom Stančíkom a našimi predchodcami, ale si ju pripomínali a snažili sa v nej pokračovať.

Boli chvíle tŕnisté a boli chvíle tienisté. Stagnácia členskej základne, upadajúca činnosť a podobné nepríjemnosti sa vyskytli a priznajme si, v histórii klubu to nebolo vždy ružové. Napriek tomu nás tieto zakolísania a nedostatky nezlomili, ale naopak, zocelili nás a dodali nám silu do ďalšej aktivity.

Priatelia, v roku 2013 sme si pripomenuli 10 rokov spoločnej turistiky, snažme sa preto, aby verní tradícii sme pokračovali neúnavne v zachovávaní činnosti a hodnôt TK Filozof aj v ďalších rokoch.

Nie úsmev, ale skutok. Nie reči, ale túry. To všetko pre náš cieľ – kalokagatiu.

 

119--custom-.jpg